Klima DAO (KLIMA) 946%

Klima DAO (KLIMA) 946% APY

Vízia: Vytvoriť budúcnosť, kde cena uhlíkovej stopy bude zabudovaná do nášho ekonomického systému, a to vytvorením a riadením meny s uhlíkom, ktorá spája stimuly medzi investormi, občianskou spoločnosťou a organizáciami.

Misia: Poslaním KlimaDAO je využiť technológie Web3, ktoré umožňujú koordináciu a masovú účasť na trhoch s uhlíkom, a plne ich integrovať do vznikajúceho ekonomického systému plnením nasledujúcich cieľov:

– Odmeniť tých, ktorí sa podieľajú na finančnom aktivizme pre klímu. – vyvinúť a spravovať uhlíkom podporovanú menu, ktorá internalizuje náklady na uhlík a ktorá funguje ako protipól existujúceho ekonomického systému, ktorý implicitne podporuje produkciu negatívnych environmentálnych externalít, vrátane skleníkových plynov.

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters