Olympus (OHM) 800% APY

Olympus (OHM) 800% APY

Cieľ projektu: stať sa Decentralizovanou rezervnou menou Olympus je decentralizovaný protokol rezervnej meny založený na tokene OHM. Každý token OHM je krytý aktívami (napr. DAI, FRAX…) v pokladnici Olympus, čo mu dáva vnútornú hodnotu, pod ktorú nemôže klesnúť.

Olympus tiež zavádza na trh jedinečnú ekonomickú a herno-teoretickú dynamiku prostredníctvom stakingu a spájania. Cieľom je vybudovať menový systém riadený politikou, v ktorom je správanie tokenu OHM na vysokej úrovni kontrolované DAO (Decentralizovaná autonómna organizácia*).

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters